PBLA Conference 2014

PBLA Conference 2014, Latvia

Please scroll down for an English translation of the following text

Saulaine ir īpatnēja nometne. Šeit mēs esam starp draugiem no pagājušām vasarām un jauni iegūtiem draugiem. Kaut daudzi nometnotāji nerunā latviski tekoši, daži nerunā latviski nemaz, mūsu kultūra un vēsture ir kopīga.

Jo Saulaine ir pastāvējusi vairāk kā 60 gadus, nometnes dzīvē un kārtībā ir daudz tradiciju - mūsu vienība ar dabu Saulaines plašā apkārtnē, sports, dziedāšana, rokdarbu un tradiciju apmācība, svecīšu dievkalpojumi, un sestdienas vakara ugunskuri.

Nometņotāji izlūko Saulaines pļāvas un mežus lai izveidotu mākslas darbus lietojot pašu dabu kā mākslinieka audekli, sirošanai, sķēršļu gājieniem, pētniecības gājieniem un arī kalnu ritenu braukšanai.

Bērni un vecāki izmanto Nottawasagas upi peldešanai, būvēšanai un rakšanai smiltīs un sauļošanai, bet vislielākie prieki ir peldēšana ar riepām. Nometņotāji veidoja laiviņas no matriāliem salasīti pļavās un mežos-lapas, vālītes, kocinus, bārksti, utt. Un tad notureja sacīkstes — kura laiviņa peldēs vistālāk bez grimšanas?

Pļavā ir basket laukums, volleju laukums, un futeņu laukums kur nometņotāji mācās jaunas prasmes, sacenšas un priecājas.

Maltītes ēdam ārā zem kokiem kur mūsu vecāki, vecvecāki un pat vecvecvecāki sēdēja. Saulaine ir ievērojama ar mūsu gārdēdīgo ēdienu. Pavāri sagādā pārtiku no vietējiem orgāniskiem lauksaimniekiem un lieto garšaugus no Saulaines dārziņu.

Trešdienas vakaros notiek svecīšu dievkalpojumi. Dīķu krasti, kur circeņi čirpst un vardes ķerkst, ir ideāla vieta garīgām kontenplācijām un savienība ar Dieva vārdu un radību.

Caur radošas mākslas nometņotāji ir savienoti ar dabu un latvijas kultūru. Viņiem māc vērpt un krāsot vilnu ar dabiskām krāsvielām un adīt, tamborēt un aust prievītes. Izpete par latviešu saulītes rakstu un tās variacijām kulminēja padarot keramika veidotus medāļus. Radošums parādījās arī citā mākslā - rokas tuvas bišu vaska svecēs, ūdens krāsu krasošanā ar dabas pigmentu, zīmeļos veidoti no zariņiem, roku iesietās atmiņu grāmatās lietojot paštaisītu papīru, paštaisītos lokos un bultēs aicinājot loka šausanas spējas, un paštaisītos zvejas āķos un stienos.

Sestdienas vakaros Saulainieši, bērni, vecāki un viesi, sanāk pie ugunskuru lai kopīgi dziedātu un priecātos. Uzvedums ir kāda latviešu pasaka kur visi piedalās - vai aktieri, vai mākslinieki gatavojot kostīmus un skatuves būtaforijas, vai mūzikā. Bērni ari uzved skitus kur visi var izsmieties.

Vislielakais aicinājums ir sīs dienas elektroniskās ieroces. Mudinājam tās atstāt mājā lai varetu izjust saistibu ar apkārti un vienu ar otru un tiešam baudīt nometnes dzīvi un prieku.

Mēs varam lielīties, jo ir bijusi zveiksme. Nometņotāju skaits ir dubultojies. Berni grib pavadit savu vasaras brīvo laiku Saulaine.

Saulaine ir tiešām īpatnēja vieta. Vecāki, vecvecāki un vecvecvecāki stāsta ka Saulaines upe, klintis un meži atgādina latvijas Siguldu. Tāpēēc Saulaine ir mums tik mīļa un visi priekā varam teikt… Saulainē man labi klājas.

English translation

Saulaine is a very unique camp.  Here we are together with friends we know from other years and friends we have just met.  Even though we do not all speak nor are we all fluent in our native tongue, we do share an interest in our common culture and heritage.

Saulaine has been running for over 60 years so there are many traditions.  Our connection to nature and the environment, sports activities, singing, cultural studies, candle light services, and the Saturday night bonfires.

Campers explore the fields and woods creating art projects using nature as a palette, going on hikes and mountain biking.  The river is a large part of the natural experience.  Having fun building in the sand, swimming and tubing and a canvas for hand made “all natural material” boats – origami, birch bark, leaves and sticks.  There are scavenger hunts and obstacle courses through the meadows and woods and sports and games in the fields.

Our meals are eaten outside among the mature trees that shaded even our parents and grandparents.  Saulaine is also unique in that everyone loves the food, which give us a reputation of the “gourmet food” camp.  We use many local organic food services and herbs from our own garden.

The Wednesday night candle light services held for all campers and visitors at the edge of the pond where crickets chirp and frogs croak provides a peaceful setting for spiritual contemplation and connection to God’s creation through His Word.

Through creative arts the campers are again connected to nature and exposed to Latvian culture.  They are taught how to spin and dye wool using natural dyes, knitting and crocheting that wool and of course the art of making prievites.  The study of Latvian saulite culminated in the making of a ceramic medallion.  Creativity blossoms in other crafts – hand dipped beeswax candles, water colour painting with natural pigments, pencils made from sticks, memory books made with hand made paper bound by hand, homemade bows and arrows to challenge archery skills and fishing with self-made hooks and rods.

Saturday nights are campfire nights.  A typical Latvian tale is presented in word, song and dance. All campers have a role – acting, directing or creating props or music or costumes.  These ugunskuri are a stage for old Latvian tautas dziesmas and modern campfire songs and even silly skits.

In this modern world full of cell phones and computers, we do discourage such use.  Our goal is to connect to each other and the environment on a personal level and experience good old-fashioned fun at camp.  Over the pas few years, our numbers have doubled, so we do claim success because we know that Saulaine man labi klajas.