Šovasar Saulainē

Meklējam saimnieku Saulaines īpašumam

Saulaine meklē enerģisku  darbinieku(-ci) vai darbiniekus (-ces), kas vēlas dzīvot un strādāt brīnumskaistā upes ielejā, gādājot par zemi pašu, nometnes un sabiedriskām telpām, kā ari par viesiem.

Lasiet vairāk...

Saulaine Rudensvētki - Fall Art Fair

Saulaines pukes

Saulaine

Saulaine ir plašs lauku īpašums, ko aizņem lauki, meži un māla klintis, kas atrodas pie Notavasagas upes. Te celiņi ved uz upi caur puķainām pļavām, kā arī takas aizvijas caur ciedru un paparžu mežiem. Pa lauku ceļu nonāksiet pie upmalas nometņošanas vietas, kurā smelties jaunus spēkus pāriem, ģimenēm un grupām. Jūs varat arī apmesties kādā no mūsu ērtajām istabiņām iepretī Saules šķūnim, peldēties upē, rīkot nakts ugunskuru vai svinēt kāzas.


Lasiet vairkāk.

Saulaines kopiene

Notikumi

Mūsu daudzveidīgā latviešu sabiedrība, ģimenes un draugi sanāk kopā dažādos gadalaikos Saulaines nomaļajā un skaistajā dabā, lai priecātos par dzīvi tās vienkāršajās izpausmēs. Mēs ievērojam latviešu tradīcijas, dziedam, dejojam, pulcējamies pie ugunskuriem, svinam kāzas un ģimeņu svētkus, esam kopā baznīcas dievkalpojumos un retrītos, mākslas pasākumos, kā arī īpašās radošās darbnīcās.

Pievienojieties mums!

Find out more.

Saulaine Barn

Telpu aizrunāšana 

Viesiem piedāvājam ērtu un mājīgu vidi pavasarī, vasarā un rudenī. Saulainē ir iespējams apmesties atsevišķiem cilvēkiem, ģimenēm un cilvēku grupām, kas rīko vai apmeklē pasākumus. Jūs esat aicināti aizrunāt laiku retrītam, kāzām, radošai darbnīcai vai nometnei, izmantojot Saules šķūni, virtuvi vai istabiņas. Saņemt plašāku informāciju, kā arī pieteikt apmeklējumu, kurā aplūkot Saulaini un izbaudīt skaisto vidi, var pie Robin Gibbons, tel. 705-424-1118.

Find out how.

Saulaines nomentne - bērni staigā mežā

Nometne

Saulaines nometne piedāvā pretimnākošu vidi bērniem un vecākiem, kuri vairs brīvi nerunā latviski, bet joprojām ir ieinteresēti latviešu kultūrā un mantojumā. Nometnes trešdienu vakaru svecīšu svētbrīžus vada draudzes mācītājs Ģirts Grietiņš. Mūsu nometne ir pazīstama ar mākslas programmām, maketu veidošanu, laivu taisīšanu no apkārtnē atrastiem materiāliem, pašu rokām izgatavotu loku un bultu komplektus un to lietošanu šaušanā. Bērniem arī patīk zvejošana ar pašu darinātiem āķiem un makšķerēm. Saulaines nometne piedāvā atelpu no modernajām technoloģijām, lai mēs varētu izveidot draudzīgas attiecības vienam ar otru un skaisto dabu ārpus pilsētas.  

Laipni lūgti Saulainē!

Saulaine, kas dibināta 1952. gadā, ir Sv. Jāņa Evaņģēliski Luteriskās Latviešu Draudzes Toronto kristīgu pasākumu un sanāksmju centrs. Draudze katru vasaru vada kristīgu bērnu nometni, kā arī citus pasākumus tās locekļiem un latviešu sabiedrībai. Kad draudze īpašumu nelieto, tas visu gadu ir pieejams tādiem reliģiskiem un sabiedriskiem pasākumiem kā kāzām, ģimeņu saietiem un koncertiem. Mūsu vērtības:

Kopīgs garīgais ceļojums, līdzjūtība, vienotība dažādībā

Daba, rūpes par ekoloģiju

Latvisko tradīciju apgūšana un uzturēšana

Šis skaistais lauku īpašums atrodas pie Notvasagas upes (Nottwasaga River), aptuveni 90 minūšu brauciena attālumā uz ziemeļiem no Toronto un 25 minūšu attālumā no Barijas, Ontario.

 

Brīvdabaz baznīca Sauainē