“Saulaine” Sv. Jāņa draudzes īpašums ir 197 akru liela ar mežiem un laukiem klāta gleznaina vieta pie Notavasagas upes.