Saulaines kopiene

Notikumi

Mūsu daudzveidīgā latviešu sabiedrība, ģimenes un draugi sanāk kopā dažādos gadalaikos Saulaines nomaļajā un skaistajā dabā, lai priecātos par dzīvi tās vienkāršajās izpausmēs. Mēs ievērojam latviešu tradīcijas, dziedam, dejojam, pulcējamies pie ugunskuriem, svinam kāzas un ģimeņu svētkus, esam kopā baznīcas dievkalpojumos un retrītos, mākslas pasākumos, kā arī īpašās radošās darbnīcās.

Pievienojieties mums!

Find out more.