Dženija, nometnes dalībnieku māte

“Es jaunībā apmeklēju Saulaines nometni daudzus gadus, un man patika katra tur pavadītā vasara. Es tik daudz iemācījos un ieguvu daudzas draudzības, no kurām vairākas ir palikušas vēl šodien.

Tagad abas manas meitenes ir apmeklējušus nometni jau sešas vasaras un, katru gadu, ierodoties mājās, sākas laika skaitīšana līdz nākošai nometnei. Viņas dzied visas iemācītās latviešu dziesmas, rāda man, kā veidot mākslas darbus, un tagad arī māca, kā pagatavot pīrāgus!

Viss minētais līdzās ar katru vasaru iegūtajām draudzības saitēm ir veidojis viņas pār tādām meitenēm, kādas viņas ir šodien.”