Endžija, dalībnieču māte

“Manām meitenēm tik ļoti iepatikās nometnē pieredzētais, ka viņas pazvanīja vienīgi, lai pavaicātu, vai varēs palikt nometnē uz divām nedēļām nākošgad! Viņām tik ļoti patika visas aktivitātes un praktiskie darbi, kā arī viņas varēja apgūt jaunas prasmes un labāk iemācīties dzīvot patstāvīgi ar pārliecību par sevi, ko viņas guva no šīs brīnišķās pieredzes! Nometnes vadītāji un palīgi bija brīnišķīgi un meitas joprojām piemin šo lielisko pieredzi! Viņas nevar sagaidīt došanos atpakaļ šogad!”