Mans bērns nemāk labi peldēt, ko viņam darīt?

Saulainē mēs apzināmies, ka katrs bērns un viņa spējas ir atšķirīgas. Tādēļ mēs mudinām vecākus un nometnes dalībniekus jau laikus mums pastāstīt par viņu peldēšanas prasmēm (sk. Reģistrācijas anketu).

Mūsu glābēji jau pirmajā dienā izvērtē katra dalībnieka peldētprasmi ar peldēšanas pārbaudes palīdzību. Mēs arī veidojam peldēšanas pāru sistēmu un norobežojam peldvietu. Pieejamas arī dzīvības glābšanas vestes.

Katrā nometnes dalībnieku peldēšanas reizē mums ir klāt vismaz divi glābēji, kas ir apmācīti ūdens drošības uzturēšanā, pirmajā palīdzībā un atdzīvināšanā.