Nometnes politika nepieļauj elektroniskas ierīces. Kā es varēšu sazināties ar savu bērnu?

Saulaines nometnē mēs tik tiešām vēlamies, lai bērni atjaunotu saikni ar dabu. Lai to panāktu, mēs prasām, lai netiktu ņemti līdzi telefoni, i-padi, i-podi vai elektroniskas spēļu ierīces. Ja viņi tās paņems, vadītāji šīs ierīces paturēs pie sevis līdz nometnes beigām. Lūdzu pārliecinieties, ka jūsu bērni ir iepazīstināti ar šiem noteikumiem jau pirms nometnes.

Mums ir lieliski izdevies panākt, ka bērni atslēdzas no ierīcēm uz Saulainē pavadāmo laiku. Tā ir iespēja pievērst uzmanību draugu un dabas klātbūtnei, kā arī vērtīgām pārdomām un brīvam laikam, lai visu apdomātu.

Neskatoties uz to, mēs vēlamies, lai bērni var uzturēt saikni ar ģimeni. Ja viņi ir vientuļi vai ilgojas pēc mājām, bērni pēc pusdienām var piezvanīt uz mājām no nometnes biroja. Ja rodas vajadzība, pēc pusdienām arī vecāki var piezvanīt uz biroju.