Vai manam bērnam ir jāmāk latviešu valoda, lai piedalītos Saulaines nometnē?

Nē! Saulaines nometne tika dibināta 1952. gadā kā kristīga bērnu nometne. Saulaines nometne atrodas Svētā Jāņa Evaņģēliski Luteriskās Latviešu Draudzes Toronto lauku īpašumā. Sākotnējais gados tā galvenokārt kalpoja kā latviešu bērnu nometne un sabiedriskas pulcēšanās vieta draudzes locekļiem. Laika gaitā Saulaine ir aicinājusi draugus no dažādām tautībām, ticībām un kultūrām. Katru gadu jauniegūtie draugi ar atvērtu sirdi iemācās mūsu latviešu kultūru un tradīcijas. Saulaines nometnē ir aicināts ikviens!