Saulaines grāmatu galdā, kas īpaši veltīts lietotām grāmatām latviešu valodā, atrodamas tūkstošiem teoloģisku un latviešu literatūras grāmatu, ieskaitot daudzus reti pieejamus eksemplārus. Tā ir unikāla līdzekļu vākšanas iniciatīva, kur visas grāmatas ir ziedotas Saulainei, visu darbu paveic brīvprātīgie, kā arī ar grāmatu palīdzību savāktie ziedojumi tiek veltīti Saulaines uzturēšanai.

Lūdzu sazinieties ar Kristīni Stivriņu stivrins@hotmail.com, lai ziedotu vai atrastu jūsu meklēto grāmatu.

Latvija Amerikā publicēja rakstu Saulaines klētiņā dzīvo Rainis, Aspazija, Ziedonis, Jaunsudrabiņš, 2020. gada 19. septembrī.

JAUNUMI!

SAULAINES GRĀMATU KLĒTIŅAS IENĀKUMI no viena paša grāmatu saraksta— Vēsture un Etnografija—kas tika izsūtīts ieinteresetiem šī gada 13. martā. Pircēji no ASV un Kanādas!

ASV valūtā ieņemts $869.47. Kanādas valūtā: $701.78

Paldies par latviešu grāmatu saglabāšanu un Saulaines atbalstīšanu. Visi līdzekļi iet Saulaines uzturēšanai! Paldies Kristīnei Stivriņai

bronza piekarins