Saulaines grāmatu galdā, kas īpaši veltīts lietotām grāmatām latviešu valodā, atrodamas tūkstošiem teoloģisku un latviešu literatūras grāmatu, ieskaitot daudzus reti pieejamus eksemplārus. Tā ir unikāla līdzekļu vākšanas iniciatīva, kur visas grāmatas ir ziedotas Saulainei, visu darbu paveic brīvprātīgie, kā arī ar grāmatu palīdzību savāktie ziedojumi tiek veltīti Saulaines uzturēšanai.

Lūdzu sazinieties ar Kristīni Stivriņu stivrins@hotmail.com, lai ziedotu vai atrastu jūsu meklēto grāmatu.

Latvijia Amerikā publicēja rakstu Saulaines klētiņā dzīvo Rainis, Aspazija, Ziedonis, Jaunsudrabiņš, 2020. gada 19. septembrī.

Grāmatu galds un suvenīri