Meklējam saimnieku Saulaines īpašumam


Saulaine, Sv. Jāņa Ev. Lut. Latviešu draudzes īpašums, ar pasta adresi Utopia, Ontario (5813 20th Sideroad), meklē enerģisku  darbinieku(-ci) vai darbiniekus (-ces), kas vēlas dzīvot un strādāt brīnumskaistā upes ielejā, gādājot par zemi pašu, nometnes un sabiedriskām telpām, kā ari par viesiem.

Saimnieka pienākumos ietilpst uzturēt nometnes vietu, darboties ar mazo lauksaimniecības tehniku, veikt atjaunošanas un uzlabošanas darbus, nodrošinot atbilstošu ēku uzturēšanu un organizējot īpašuma telpu izīrēšanu visa gada garumā.

Veiksmīgajam kandidātam nepieciešama vismaz 3 gadu pieredze aprīkojuma, ēku vai īpašuma apsaimniekošanā, pamatiemaņas darbā ar datoru, spēja un vēlēšanās sadarboties ar klientiem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem draudzes darbiniekiem, kā arī Ontario provinces G līmeņa vadītāja apliecība.

Darba samaksa būs atkarīga no pieredzes un ir nodrošināta dzīvesvieta Saulainē.

Lūdzam sūtIt pieteikumus uz ltannis@yahoo.com, attention: Saulaine Management Committee līdz 2022.g. 15. novembrim